Zoek
Filters

Privacyverklaring

1. Verticas Service GmbH (‘Verticas’) heeft zich bij het aanmaken van deze website verplicht tot naleving van de toepasselijke rechtsvoorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de gegevensbeveiliging. Hierna willen wij u ervan in kennis stellen onder welke omstandigheden wij informatie van u verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en aan wie wij deze eventueel ter beschikking stellen.


Toestemming voor gegevensgebruik

2. Via onze website registreren wij geen persoonsgegevens van u (bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt (bijv. bij bestellingen, vragen, enquêtes of contact) of de betreffende rechtsvoorschriften over de bescherming van uw gegevens dit toestaan.


Doel

3. Wij zullen de door u online ter beschikking gestelde persoonsgegevens alleen voor de u meegedeelde doelen registreren, verwerken en gebruiken, tenzij de registratie, verwerking en het gebruik geschiedt
– voor een doel dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens werden geregistreerd,
– op basis van een juridische verplichting, overheids- of rechterlijk bevel,
– ter motivatie of bescherming van wettelijke aanspraken of ter afwering van illegale activiteiten.

Uw persoonsgegevens zullen wij niet aan derden verkopen of meedelen, noch om andere redenen doorgeven. Bedrijven van het Opel Automobile concern zijn geen ‘derden’ in deze zin. Verder kunnen wij persoonsgegevens naar andere bedrijven van het internationale Opel Automobile netwerk doorsturen, indien dit noodzakelijk is om het doel waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld, te bereiken (bijv. bij de aflevering van bestellingen of het beantwoorden van vragen).


Registratie

4. Een bezoek aan onze webpagina’s wordt geregistreerd. Hierbij worden het actuele IP-adres van uw computer, de geopende webpagina’s, het browsertype, de datum en tijd en het besturingssysteem van uw computer geregistreerd. Deze gegevens worden alleen voor de gegevensbeveiliging verzameld. Wij zullen deze gegevens, die met name om statistische redenen automatisch worden gegenereerd, niet gebruiken voor andere doelen.

Gegevensopslag

5. Wij slaan de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, slechts op zolang deze benodigd zijn om de doelen te bereiken waarvoor deze gegevens werden doorgegeven, indien u ons actief daarvoor uw toestemming hebt gegeven of zolang dit door de wet is voorgeschreven.

Veilige communicatie

6. Voor de veilige overdracht van uw persoonsgegevens gebruiken wij een zogenoemde SSL-versleuteling. Deze communicatievorm wordt volgens de actuele stand van de kennis als een veilige vorm van gegevensoverdracht beschouwd. Indien de gegevensoverdracht zonder deze optie plaatsvindt, bijv. per e-mail, dan gaat het hierbij om een niet-beveiligde overdracht.


Beveiliging

7. Verticas treft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering of verandering, tegen verlies en tegen onrechtmatig doorgeven of onbevoegde toegang. Onze medewerkers worden dienovereenkomstig tot geheimhouding en privacy verplicht.


Cookies

8. Een cookie is een gegevenselement dat een website naar uw browser kan sturen om in uw systeem te worden opgeslagen, bijv. voor de oproepbesturing tijdens het bezoeken van een website. Wij gebruiken cookies uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan onze webpagina’s. Deze bevatten uitsluitend technische informatie en geen persoonsgegevens. Ze worden verwijderd, zodra u de website weer verlaat. U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen, dat geen cookies worden ontvangen of dat de ontvangst van cookies u eerst wordt gemeld. Zo kunt u zelf beslissen of u het cookie aanvaardt of weigert.


E-mail

9. Indien u ons uw e-mailadres geeft, zullen wij per e-mail met u communiceren. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden buiten het Opel Automobile netwerk. Een herroeping met betrekking tot het gebruik van e-mail is te allen tijde mogelijk.  


Links naar andere websites

10. Voor zover op onze webpagina’s links naar externe bedrijven staan, is Opel Automobile niet verantwoordelijk voor de privacybepalingen of inhoud van deze websites.


Kinderen

11. De website van Opel Automobile is niet bedoeld om kinderen onder de 14 jaar aan te spreken. Persoonsgegevens van kinderen zal Opel Automobile niet welbewust registreren of opslaan.


Bijwerking van de privacyverklaring

12. De doorlopende verdere technische ontwikkeling op het gebied van IT en internet vereist regelmatig ook een aanpassing van de bestaande privacyverklaring. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen. De actuele versie is van 05-25-2018.


Contact

13. Indien u vragen of suggesties bij deze privacyverklaring hebt, kunt u deze naar info@opel-collection.com sturen. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht met eventuele bedenkingen bij de naleving van onze gedragsregels.